777 77 102
Αναβάθμιση Μνήμης
Service cost (parts not included)
€50.00

You may need this repair if:

  • Δεν λειτουργεί η μνήμη RAM σας
  • Θέλετε να κάνετε αναβάθμιση μνήμης RAM

What we do in this repair:

  • Πλήρη έλεγχο ΠΡΙΝ από την επισκευή, για να εντοπίσουμε αν το iMac έχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
  • Αφαίρεση του χαλασμένου ανταλλακτικού από το iMac και αντικατάσταση με καινούργιο.
  • Πλήρης έλεγχος του iMac ΜΕΤΑ την επισκευή, για επιβεβαίωση πως όλα δουλεύουν σωστά πριν σας το επιστρέψουμε.
IQ Services | Web Design and Development by Opium Works